5.1.2022 Ossi Sippola

Siivikkalan Omakotiyhdistys ry. Toimintakertomus vuodesta 2021

 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 60. toimintavuosi.

 

Hallinto

 

Puheenjohtaja
Ossi Sippola

jäsenet:


Seppo Peltola varapj.
Heikki Mäkelä
Rauno Erenius
Timo Myllyntausta
Pertti Kallionsivu
Tuija Hillebrandt
Minna Selkee

Varajäsenet:

 

Saara Koivunen sihteeri

Kaisa Rantee talouden hoitaja

Susanna Rasi

Jarmo Palsinajärvi

Jarmo Piskonen

Paavo Susi


Toiminnantarkastajina toimivat Jukka ja Tuija Annala

 

Jäsenistö

 

Yhdistykseen kuului vuoden 2021 lopulla 480 jäsentä.

 

Tiedotus

 

Yhdistyksen toiminta-alueella jaettiin omakotiyhdistyksen Siivikkalan Sanomat -tiedotuslehteä suunnitelman mukaisesti 4 numeroa. Lehdistä yksi oli moniväripainos ja kolme muuta mustavalkoisia monisteita. Kohdeviestintää osa-alueelle, kuten rottasotatiedote. Mustavalkoiset lehdet puheenjohtaja painoi omalla monistuskoneellansa.

 

Lehti jaettiin aina talkoilla Siivikkalan Omakotiyhdistys ry:n hallituksen jäsenten toimesta. Nettisivuja on pidetty yllä. Lehden toimittajana / päätoimittajana on ollut koko sen ilmestymisen ajan Ossi Sippola 30 vuotta. Kylämme ammatinharjoittajat ovat mainostaneet lehdessä. Lehti on rahoitettu mainostuloilla, sen koko elinkaaren ajalla.

 

Kokoukset

 

Sääntömääräisiä kokouksia ja hallituksen kokouksiakaan ei ole pystytty Koronasääntöjen vuoksi pitämään. Joitakin päätöksiä on tehty. Päätökset on tehty sähköpostilla keskustellen ja päättäen keskustelun pohjalta, ettei toiminta aivan kokonaan tyrehtyisi

 

Urheilu ja liikunta

 

Valitettavasti liikunta urheilu ja pilkkikisat jouduttiin jättämään väliin Korona pandemian vuoksi.

 

Kaluston vuokraus

 

Kaluston vuokraaminen jatkui, suhteellisen vilkkaana. Laite­vuok­raustoiminnan hoitamisesta vastasivat Jarmo Piskonen (kärry) Kirjanpito Ossi Sippola Jan Nickull ja Saara Koivunen klapikone, sammaleenpoistolaite, paineilmanaulain, lehtipuhallin jne. (Luettelo netissä.) Miinaharavaa, kosteusmittaria ja viemärikameraa sai puheenjohtajalta. Kaluston tuotto oli kiitettävää luokkaa. Kevytperäkärryn uusiminen oli erittäin onnistunut investointi. Lainauskertoja liki 100 / vuosi.

 

Projektit ja muu toiminta

 

Siivikkalan Omakotiyhdistys ry:n laavu oli erittäin vilkkaassa käytössä. Kahden tuhannen käyttäjän raja ylitettiin. Siisteyden kanssa oli aluksi ongelmia mutta siihenkin on saatu parannusta eri järjestelyin.

Laavua kehitettiin aivan pieniltä osin. mm. turvallisuutta parannettiin sattuneen velikultamaisen temppumahdollisuuden poistamalla.

Jätehuoltoa on pidetty yllä, vaihtamalla jätesäkkiä 1-2 viikon välein. Tyhjennyksiä tuli noin 30-35 kpl.

 

Muu toiminta

 

Pertti Kallionsivun jättiputken torjunta jatkui mutta nyt erittäin vähäisissä määrin, Korona pandemian vuoksi. Toimintaa ei lopeteta. Neuvontaa, välineet ja aineita on edelleen ja niitä saa Pertiltä.

  

Kylätupa Vadelma

 

Kylätupa Vadelmaa on kehitetty edelleen. Korona pandemia toisin, estää kehittämisen avoimesti. Ulkoinen ilme antaa mahdollisuuden kaikenlaiseen toimintaan. Tiloissa on hierontaa 3 – 4 päivänä viikossa. Ilmoitustaulut ovat toimineet ilmoitustauluina ja paikkana muutamalle mainokselle. Syksyllä oli suurehko juoksutapahtuma.

 

Kylätupa Vadelmalla on muhinut vesivahinko.

 

Kylätupa Vadelman katon läpi kulkevan ilmastointiputken läpivienti ja sen lähialue katossa on alkanut vuotamaan, jo vuosi – pari sitten. Ongelma alkoi näkyä jo neljännes neliömetrin alueella. Katon yläpinnalla jopa neliömetrin alueella. Alue poistettiin lahoine puuosineen. Märät villat poistettiin. Jääneet villat kuivattiin ja pääosin alueen villat uusittiin. Huopakatto uusittiin neliömetrin alueelta. Vika on täysin poistettu. Varaston ja kylätuvan välinen liittymäkohta korjattiin ilkivallassa repeytyneen pellityksen osalta. 

 

Yhteistyö Ylöjärven kaupungin kanssa

 

Toimitimme tiestön kuntoarvion korjattavista teistä Ylöjärven kaupungille. Osa jo korjattiinkin. Osa korjautuu lähivuosina. Ylöjärven kaupunki avusti. Saimme myös yhdistysavustusta kaupungilta.

 

Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa

 

Yhteistyötä eri yhdistysten kanssa pidetään vireillä. Puheenjohtaja on osallistunut kerran Pirkan kylät kylätapahtumaan, muutoin hiljaista Korona pandemian vuoksi.

 

Yhteistyö valokuituyritysten kanssa

 

Siivikkalan asukkaat, jäsenemme, aktivoituivat jo vuoden 2021 alkupuolella valokuituverkon saamiseksi kylällemme, kattavasti, vaikkapa joka talouteen. Alusta alkaen kävi selväksi, että tarvetta koki vain pieni osa mutta sitäkin halukkaammin. Suurehko osa ei siihen kokenut vielä tarvetta. Nettisivuillamme oli mielipidetiedustelu. Vastaajia alle 100 kpl. Puheenjohtaja pyysi tarjouksia useilta toimijoilta. Tarjouksia tuli. Ihmetystä aiheutti se, että alueella ei voi tai sovi toimijaksi yksi toimija. Prosessi kuitenkin lähti liikkeelle Pohtosillan suunnasta ja etenee vuosien 2021 – 2022 taitteessa jo Myllypuron ja Laatokantien seutuvilla.

 

Talous

 

Vuosi 2021 oli jäsenmaksun keräilyvuosi. Jäsenmaksu on poikkeuksellinen Koronapandemian vuoksi. Toiminta vähäisempää. Kolmen vuoden jäsenmaksu/talous on 10 €. Talous on koostunut lisäksi Vadelman vuokratuloista, Vadelman ilmoitustaulutuloista, yhdistysavustuksesta, puutarhatyökalujen vuokrauksesta, henkilöauton peräkärryn vuok­rauksesta, kosteusmittarin, miinaharavan ja viemärikameran lainaamisesta ja öljytilausten agenttipalkkioista, Siivikkalan Sanomien mainostuloista. Koko hallitus työskentelee korvauksetta, ottamatta esimerkiksi kilometrikorvauksia, joita toki joillekin kertyy jopa merkittävä määrä. Koronan vuoksi menot oli normaalia pienemmät.