Siivikkalan Omakotiyhdistys ry.  

Ylöjärvi on vetovoimainen, maaseutumainen puutarhakaupunki.

Siivikkala on maakuntamme vaurainta aluetta.

Siivikkalan Omakotiyhdistys ry on perustettu 1961. Omakotiyhdistyksen toimintaperiaate on omakotiasujien etujen ajaminen eri intressipiirien kautta, asumisen muodosta riippumatta.  

Suurimpana yhteistyökumppanina on Ylöjärven kaupunki. Kaupunkiorganisaation kautta ajamme alueemme tiestön, vedenjakelun-, ja viemäröinnin, kevyenliikenteen väylästön, valaistuksen, puistojen, leikkikenttien, venelaitureiden, uimarantojen, ja urheilualueiden yms. saatavuuden ja tilan kohentamista. 

Toisina vahvoina yhteistyökumppaneinamme ovat Siivikkalan koulu ja alueen yrittäjät. Lisäksi teemme yhteistyötä Pirkanmaan Jätehuollon, linja-autoyhteyksien kehittämisessä Länsilinjojen, sekä sähkön hankinnassa ja jakelussa verkkoyhtiömme Leppäkosken Sähkön kanssa. Lisäksi useat urheiluseurat yms. yleishyödylliset yhteistyötahot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

Omakotiasumista tuetaan ja helpotetaan vuokraamalla mahdollisimman monille sopivia laitteita, kuten henkilöauton kevytperävaunua, puutarhan hoitovälineitä, hakesilppuria, puutarhajyrsintä, klapien pilkkomislaitetta, oksasahaa jne.  Lapsille Omakotiyhdistys järjestää kesä- ja hiihtokisoja. Aikuisille on tarjolla pilkkikisoja ja ohjattua senioriurheilua.  

Olemme huolehtineet vahvasti myös tiedotustoiminnasta julkaisemalla 2 - 4 kertaan vuodessa Siivikkalan Sanomia sekä ylläpitää internetsivujamme.  Tärkeä osa toimintaa on mielipiteiden kokoaminen ja yhteenvetojen tekeminen ympärillämme muuttuvissa asioissa, kuten kaavoituksesta. Toimintaamme kuuluu myös kierrättäminen sekä kohdennetut Siivikkala Siistiksi tempaukset jne.