Siivikkalan Omakotiyhdistys r.y.

Tutustu myös:
Säännöt | Toimintasuunnitelma | Toimintakertomus | Hallitus | Kokoukset


Ylöjärvi on vetovoimainen, maaseutumainen puutarhakaupunki. Siivikkala on maakuntamme vaurainta aluetta.

Siivikkalan Omakotiyhdistys ry on perustettu 1961. Omakotiyhdistyksen toimintaperiaate on omakotiasujien etujen ajaminen eri intressipiirien kautta, asumisen muodosta riippumatta.

Merkittävimpänä yhteistyökumppanina on Ylöjärven kaupunki. Kaupunkiorganisaation kautta ajamme alueemme tiestön, vedenjakelun, viemäröinnin, kevyenliikenteen väylästön, valaistuksen, puistojen, leikkikenttien, venelaitureiden, uimarantojen, ja urheilualueiden yms. saatavuuden ja tilan kohentamista.

Muina vahvoina yhteistyökumppaneinamme ovat Siivikkalan koulu ja alueen yrittäjät. Lisäksi teemme yhteistyötä Pirkanmaan Jätehuollon, linja-autoyhteyksien kehittämisessä Länsilinjojen sekä sähkön hankinnassa ja jakelussa verkkoyhtiömme Leppäkosken Sähkön kanssa. Myös useat urheiluseurat yms. yleishyödylliset yhteistyötahot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.

Omakotiasumista tuetaan ja helpotetaan vuokraamalla mahdollisimman monille sopivia laitteita, kuten henkilöauton kevytperävaunua, puutarhan hoitovälineitä, hakesilppuria, puutarhajyrsintä, klapien pilkkomislaitetta, oksasahaa jne.

Lapsille omakotiyhdistys järjestää kesä- ja hiihtokisoja. Aikuisille on tarjolla pilkkikisoja ja ohjattua senioriurheilua.

Olemme huolehtineet vahvasti myös tiedotustoiminnasta julkaisemalla 2 - 4 kertaa vuodessa Siivikkalan Sanomia sekä ylläpitämällä näitä nettisivuja. Tärkeä osa toimintaa on mielipiteiden kokoaminen ja yhteenvetojen tekeminen ympärillämme muuttuvista asioista, kuten kaavoituksesta.

Toimintaamme kuuluu myös kierrättäminen sekä kohdennetut Siivikkala Siistiksi -tempaukset jne.