Vasamajärven tiekunta

Siivikkalan Omakotiyhdistyksen ehdotuslistalta: Hyvin erikoinen tapaus. Myllyrinteentien päätyttyä alkaa Vasamajärventie. Asfalttiosuus kyseisten teiden yhdistymiskohdassa ei tunnu kuuluvan kenellekään. ”Ei kuulu kenellekään” osuus alkaa täsmälleen Myllypuron sillasta ja kestää asfalttiosuuden, noin 200 metriä. Tie on aiemmin ollut ”Yleinen tie” tuon asfalttiosan loppuun saakka. Se oli silloin ns. Valtion tie. Nyt Myllyrinteentie on kaupungin ylläpitämä tie. Velvollisuus hoitaa, koetaan käyttäjien näkökulmasta jatkuvan siirtymisen jälkeenkin. Minulle on kerrottu, että kyseinen pätkä on otettu asfalttinsa vuoksi kaupungin hoitoon, vaikka yleisentien merkkiä tuotiinkin 200 metriä taaksepäin, eli Myllypurolle? Kaupunki ei kuitenkaan ole hoitanut sitä osuutta mm. talvikunnossapito. Keskusteltuani asiasta Vasamajärven tiekunnan kanssa, he olisivat valmiita ottamaan kyseisen pätkän osaksi tiekuntaansa mutta ei asfalttipintaisena. Liian raskas hoidettava. Asfaltti on ja nyt huonokuntoinenkin. Toinen suuri kysymysmerkki on vastuu sillasta. Kaipaisi uusimista. Otettava agendalle ja neuvoteltava asia kuntoon. Asia vaatii keskustelua, neuvottelua, sovittelua. Mitkä ovat vastuun rajat?


Ylöjärven kaupungin virkamiesten vastaus

Myllyrinteentie/Vasamajärventie: Käsityksemme on, että kaupungin hoitovastuu ulottuu nykyisin (kaupunginlaajuisten yksityistie-hoitovastuiden muutosten jälkeen) asemakaava-rajaan eli sillan eteläpuolelle saakka Myllyrinteentiellä. Aiemmin yksityisteiden hoitosopimuksen puitteissa välipätkä hoidettiin Vasamajärven yksityisteiden hoidon yhteydessä Vasamajärventien laskutuksella/rahoituksella. Mirko koittaa Maanmittauslaitokselta selvittää väli-pätkän tiekunta-statuksen. Sinänsä asia ei suoranaisesti kuulu kaupungille eli tiekuntien tai alueen asukkaiden tulisi tässä olla aloitteellisia. Ajatus Vasamajärven tiekunnan ulottaminen asemakaava-alueen rajalle saakka kuulostaa kuitenkin järkevältä.

Vasamajärventie päätti pitää tievalaistuksen

Vasamajärven yksityistie päätti 24.8.2014 pidetyssä kokouksessaan ottaa valaistusverkon omaan hallintaansa.

Valoja päätettiin pitää päällä iltaisin klo 24.00 saakka ja sytyttää ne aamuisin klo 06.00.

Valot saadaan päälle, kunnes kaupunki saa tehtyä valaistusverkkojen siirtoihin liittyvät kytkentätyöt ja sen jälkeen tarvittavat verkon ja liittymien sopimukset.

Toimitsijamies