10.1.2023 Ossi Sippola

Siivikkalan Omakotiyhdistys ry
Toimintasuunnitelma 2023

Yhdistyksen tarkoitus on toimia alueella asuvien perheiden etujen ajajana kaikissa sellaisissa asioissa, mitkä koskevat asumista, palveluja ja ympäristön viihtyisyyttä, asumismukavuutta tai liikenneturvallisuutta.

Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastustoimintaan ja virkistäytymiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edustaa jäsenistöään Ylöjärven kaupunkiin ja tarvittaessa muihin julkisyhteisöihin.

Huolehtii kylän asukkaille tiedottamisesta. Internetsivuillaan ja Vadelman ilmoitustaululla. Tarjoaa mahdollisuuden kehittäviin vapaa-ajan harrastuksiin ja pienimuotoiseen kilpailutoimintaan.

 Toimihenkilöt

Toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitusta johtaa syys kokouksen valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan Siivikkalan Omakotiyhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksella on 8 varsinaista ja 8 varajäsentä. Hallitus on käytännössä 16 + 1 henkinen. Hallitus kokoontuu aina varajäsenineen.

Toimikunnat

Yhdistyksellä on urheilu- ja liikunta toimikunta. Vuodelle 2020 valitaan edelleen Urheilu- ja liikuntatoimikunta, johon 3 – 4 jäsentä, jotka huolehtisivat liikunnan ja urheilun ideoijina ja käytännön asioiden päävastuullisina järjestäjinä. Toimikunta alistaa asiat OKY:n hallitukselle päätettäväksi.

 Jäsenistö

Yhdistyksen tavoitteena on antaa jäsenistölleen jäsenmaksun vastinetta kaikin mahdollisin keinoin. Kaikille on annettava mahdollisuus liittyä Omakotiyhdistyksen jäseneksi asumismuodosta riippumatta. Jäseninä ovat ruokakunnat. Yksi ruokakunnasta maksaa jäsenmaksun.

 Kokoukset

Koronan vuoksi emme ole kokoontuneet.

 Urheilutoiminta

Viittaan edelliseen.

Tiedotustoiminta

Siivikkalan Sanomat ei toistaiseksi ilmesty. Toiminta vähäistä Koronan vuoksi. Jakeluorganisaatio hajosi.

Yhteydet muihin yhdistyksiin

Hallituksen tehtävä on jatkaa yhteistyötä lähialueen, kuten Tampereen ja muiden Ylöjärven omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa sekä koulun ja sen vanhempainyhdistyksen kanssa.

Tulojen hankkiminen

Tulot ovat kerätyn jäsenmaksun lisäksi lainaustoimintatulot.