28.10.2018 Ossi Sippola
SIIVIKKALAN OMAKOTIYHDISTYS R.Y TOIMINTASUUNNITELMA 2019

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Yhdistyksen tarkoitus on toimia alueella asuvien perheiden etujen ajajana kaikissa sellaisissa asioissa, mitkä koskevat asumista, palveluja ja ympäristön viihtyisyyttä, asumismukavuutta tai liikenneturvallisuutta.
Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastustoimintaan ja virkistäytymiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edustaa jäsenistöään Ylöjärven kaupunkiin ja tarvittaessa muihin julkisyhteisöihin.
Järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia. Huolehtii kylän asukkaille tiedottamisesta. Internetsivuillaan, Siivikkalan Sanomat lehdellä ja Vadelman ilmoitustaululla. Tarjoaa mahdollisuuden kehittäviin vapaa-ajan harrastuksiin ja pienimuotoiseen kilpailutoimintaan.
Parikin vuotta kestänyt hanke, kyläyhdistyksen toiseksi kokoontumispaikaksi suunniteltu laavu on jo puolivälin krouvissa, kun paikka, piirustukset ja luvat on hankittu sekä perusta tehty. Itse laavurakennelma laitetaan paikoilleen kevään 2019 aikana.

 Toimihenkilöt

Toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitusta johtaa syys kokouksen valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan Siivikkalan Omakotiyhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksella on 8 varsinaista ja 8 varajäsentä. Hallitus on käytännössä 16 + 1 henkinen. Hallitus kokoontuu aina varajäsenineen.

Toimikunnat

Yhdistyksellä on urheilu- ja liikunta toimikunta. Vuodelle 2019 valitaan edelleen Urheilu- ja liikuntatoimikunta, johon 3 – 4 jäsentä, jotka huolehtisivat liikunnan ja urheilun ideoijina ja käytännön asioiden päävastuullisina järjestäjinä. Toimikunta alistaa asiat OKY:n hallitukselle päätettäväksi.

 Jäsenistö

Yhdistyksen tavoitteena on antaa jäsenistölleen jäsenmaksun vastinetta kaikin mahdollisin keinoin. Kaikille on annettava mahdollisuus liittyä Omakotiyhdistyksen jäseneksi asumismuodosta riippumatta. Jäseninä ovat ruokakunnat. Yksi ruokakunnasta maksaa jäsenmaksun.

 Kokoukset

Hallituksen tulee kokoontua riittävän usein asioiden hoitamiseksi. Tavoite on 4 – 8 kertaa vuodessa. Nykyisen säännön mukaan yleisölle avoimia vuosikokouksia pidetään kaksi vuodessa.

 Urheilutoiminta

Järjestetään vuosittain lasten hiihtokilpailu / talvi- sekä kesäkisat ja pilkkikilpailu. Perinteinen pilkkikilpailu pidetään, mikäli jääolosuhteet sallivat. OKY järjestää turnausmuotoisen petanque kisan. Lisäksi Siivikkalan mestaruuskilpailut kesän päätteeksi.

 Laitevuokraustoiminta

Laitetoimintavuokrausta jatketaan koko laajuudessaan. Peräkärryn vuokraus jatkuu entisellä periaatteella. Uutena laitteena on metallinilmaisin, jolla voi etsiä esimerkiksi jätekaivonkansia ja talohaaraventtiileitä.
 

Tiedotustoiminta

Siivikkalan Sanomat julkaistaan kahdesta neljään kertaan toimintavuoden 2019 aikana. Vuosi 2019 lienee ensimmäinen vuosi ilmestymisensä historiassa, että se ilmestyisi vain kaksi kertaa vuoden aikana. Kylätupa Vadelmaa kehitetään siten, että sen vuokra tulo likimain kattaisi ylläpitokustannukset. Hieronta on haluttua kylän palvelua. Kylätuvalle haetaan muutakin toimintaa, jotka toisivat hiukan myös tuloa.
Siivikkalan Omakotiyhdistyksen nettisivuja ylläpidetään perusmateriaalin, kuten säännöt, toimintasuunnitelma, laitevuokraus, urheilukilpailujen, tuloksia hallituksen kokoonpano jne. Projekteista ja ajankohtaisista asioista tiedottamalla.

 Yhteydet muihin yhdistyksiin

Hallituksen tehtävä on jatkaa yhteistyötä lähialueen, kuten Tampereen ja muiden Ylöjärven omakoti- ja asukasyhdistysten kanssa sekä koulun ja sen vanhempainyhdistyksen kanssa.

 Tulojen hankkiminen

Perustan tuloille luo edelleen jäsenmaksu. Jäsenmaksu on kerätty kaksi vuotta kerrallaan. Vuosien 2019-2020 jäsenmaksu kerätään keväällä 2019. Muita tulonlähteitä ovat öljynmyyntiagenttisopuksesta saatava agenttipalkkio. Kaupunki jakaa yhdistysavusta, joka on vajaa tonni vuosittain. Kaupungin myöntämät talkooavustukset ovat ahkeruuslisää, jos sopivia kohteita ilmenee, kuten Teivaalan risteyksen risusavotta oli 500 €  ja jättiputkitorjunta 250-400 Euroon / vuosi)
Siivikkalan Sanomat pyörii likimain omilla mainos tuloillaan. Kylätuvan ilmoitustaululle saa mainoksen 20 €/vuosi. Kylätupa Vadelmaa ja sen pihamaata vuokrataan erilaisiin tapahtumiin.
Kylätupaa tarjotaan ammatin harjoittamiseen, jos se on luonteeltaan sellaista, että se ei häiritse kylätuvan perusajatusta.
Laiteiden vuokraustoiminnan ei ole tarkoitus olla tulo, mutta kuitenkin laitteiden lisähankinnan, huollon ja mm. vakuutusmaksut kattavaa. Pitkällä aikavälkillä voi todeta asioiden menneen juuri näin.

Muuta

Olemme avoimia vaikutteille. Kiertotalouden asioissa olemme avoimia ja aktiivisia. Odotamme Pirkanmaan Jätehuollon avauksia, josko niitä voisi viedä vielä pitemmälle, kuluttaja- käyttäjäläheisiksi, kuten muovin kierrättämisen osalta.