Ehdotukset kaupungin budjettiin

Ehdotuksemme Ylöjärven kaupungin vuosihuolto-, kunnostus- ja investointiluonteisiin korjauksiin lähivuosille.

 1.    Pajulahdentien asfaltointi loppuun saakka. Vain muutaman askeleen mitan jäänyt  

       vajaaksi?

 

  1. Suotie. Pölyää. Tasoitukseen tarkoitettua materiaalia ei ole. Olisiko asfaltointikelpoinen?

 

  1. Ratastie onkin mainittu eri yhteyksissä useita kertoja. Pinta pois ja kivituhka tilalle.

 

  1. Talouskaupantie ja Pyrytie jotka aikoinaan päällystettiin ”sirotepinnalla” on pettänyt paikoitellen aika pahasti. Sirotepinta tehtiin vuosituhannen taitteen jälkeen.

 

5.    Jukolantie Mettistössä on tehty huonolle pohjalle. Savi tuli vastaan, kun uudelle talolle kaivettiin viemäriä ja vesijohtoja. Pohjaamatta siis. Remontoinnin tarpeessa.

 

6.    Ihaistentien alkupää, joka on parinsadan metrin matkalta kaavatietä, alkaa pettää pinnoitukseltaan. Se on pohjattu, sekin tehtiin vuosituhannen taitteen jälkeen.

7.  Siirretty khtaan Vasamajärventien tiekunnan asioita.

8. Koirapuisto?

9. Laavun paikka?

VIRKAMIESTEN VASTAUKSIA:

Kävimme 10.6.2017 kirjattuja Siivikkalan Omakotiyhdityksen ehdotuksia läpi ja seuraavassa kommenttejamme tässä vaiheessa.

 1. Pajulahdentie

 Tiemestari tarkistaa tilanteen ja mahdollinen päällystys Suotien yhteydessä.

 2. Suotie

 Päällystys toteutetaan v. 2017 syksyllä.

 3. Ratastie

Kohde on pintauksen poistolistalla, kohteiden aloitus ensi viikolla.

 4.  Talouskaupantie ja Pyrytie

 Talouskaupantie on pintauksen poistolistalla, suurempi korjaus on myös tarpeellinen, mutta ei tn. pystytä tässä vaiheessa sisällyttämään investointiohjelma-luonnokseen. Pyrytien osalta tutkitaan asia tarkemmin ja tehdään tarvittaessa samassa yhteydessä pintauksen poisto.

 5. Jukolantie

 Peruskorjaus tarpeellinen, mutta ei tn. pystytä tässä vaiheessa sisällyttämään investointiohjelma-luonnokseen erillishankkeena.

 6. Ihaistentie

 Voitaneen sisällyttää ensi vuoden päällystys-kohde-ehdotukseen riippuen kohdentamattomien määrärahajaosta ja päällystyskohteiden nimeämispäätöksestä. Käsiteltäneen joulukuun lautakunnassa. Asiaan voi vielä tulla priorisointeja.

 7. Myllyrinteentie/Vasamajärventie Vastaukset kohdassa: Vasamajärventien tiekunnan asioita.

8.  Puistot

 Vuorentausta Koirapuisto-aloite tullee lautakuntaan syksyllä, mutta tällä hetkellä tähän toimintaan ei ole erikseen määrärahaa.

 9.   Laavun paikka

 Laavua-asia lienee ratkennut ilman kaupungin roolia, koska nykyinen ajateltu kohta lintutornin paikalla ei ole kaupungin mailla.